2/20/2011

Phương trình lượng giác trong đề thi đại học 2002-2010

Tuyển tập phương trình lượng giác trong đề thi Đại học 2002-2010 (cả chính thức lẫn dự bị). Tất cả đều có hướng dẫn giải (sơ lược) và đáp số. Tài liệu này giúp học sinh ôn thi theo chuyên đề một cách hiệu quả.


Tải file PDF ở đây: Phuong trinh luong giac trong de thi Dai hoc. Lời giải chi tiết có thể xem trong tuyển tập này.
Bình luận
Mẹo: Đăng nhập vào Facebook để bắt đầu bình luận. Xem thêm cách vào Facebook.