8/25/2011

Công thức sinh học 12


Các bạn 12 nào cũng phàn nàn rằng môn Sinh rất "khó nuốt", công thức hàng loạt rất khó nhớ. Hôm nay tôi xin giới thiệu tới các bạn ebook Tổng hợp công thức sinh học, các bạn tải về ngâm cứu nha : Download
Tài liệu gồm các phần :
Phần 1: cấu trúc ADN
                             Phần 2: Cơ chế tự nhân đôi của ADN
                             Phần 3: Cấu trúc ARN
                             Phần 4: Cơ chế tổng hợp ARN
                             Phần 5: Cấu trúc protein
                             Phần 6: Cơ chế tổng hợp protein
                             Phần 7: Di truyền và biến dị
Xem online :
(Còn tiếp)
Bình luận
Mẹo: Đăng nhập vào Facebook để bắt đầu bình luận. Xem thêm cách vào Facebook.