11/22/2011

Giải nhanh bài tập vật lí 12 bằng máy tính casio Fx570

Đã bao giờ bạn nghĩ bạn sẽ giải được một bài tập vật lí trong vòng tích tắc chưa, bạn nghĩ bạn có thể làm gì với chiếc Casio Fx570 với bạn, tôi sẽ giúp bạn nghĩ đến điều đó với ebook " Giải nhanh vật lí 12 bằng máy tình Casio fx570" gồm các bài toán như tổng hợp dao động, tính đại lượng chưa biết, giải bài tập dòng điện xoay chiều và nhiều hơn thế. Hãy download và xem vì ngày tới chúng ta phải thi bằng trắc nghiệm bạn nhé !
Download

Bình luận
Mẹo: Đăng nhập vào Facebook để bắt đầu bình luận. Xem thêm cách vào Facebook.