11/19/2011

Kiểm tra chỉ số thông minh của bạn - Test your IQ online


Bạn phải trả lời 39 câu hỏi trong vòng 40 phút. Các câu hỏi bằng hình ảnh nên không cần rành tiếng Anh, bạn vẫn có thể dễ dàng hiểu được.

Hãy chọn ngôn ngữ là English và bấm Start để bắt đầu.

Trả lời xong click vào Menu, chọn Send để xem kết quả.Hãy kiểm tra và công bố chỉ số IQ của mình nào. ^_^
Bình luận
Mẹo: Đăng nhập vào Facebook để bắt đầu bình luận. Xem thêm cách vào Facebook.