1/09/2012

Các kiểu gõ dấu trong soạn thảo văn bản.

  Soạn thảo văn bản: khó hay dễ? Theo tôi là rất dễ chỉ cần bạn có một số kiến thức căn bản. Hôm nay tôi xin giới thiệu với mọi người các kiểu gõ dấu. Nếu thiếu cái này thì các bạn không thể hoàn thành được một văn bản hoàn chỉnh.
Sau đây là một số kiểu gõ:
- Kiểu telex:
- Kiểu vni:
- Kiểu VIQR:
 - Kiểu TUBINHTRAN


- Kiểu Microsoft (TCVN6064) và Tubinhtran-MS.

Chúc bạn có thể làm tốt.
Bình luận
Mẹo: Đăng nhập vào Facebook để bắt đầu bình luận. Xem thêm cách vào Facebook.