1/03/2012

Sinh học 11 bài 23 : Hướng động

Chương 2: Cảm ứng 
Bài 23: Hướng động
 Hướng động là gì, tại sao các loài thực vật có xu hướng vươn về phía mặt trời. Các bạn sẽ được giải đáp trong bài học này.


I. Khái niệm hướng động.
- Hướng động: Là hình thức phản ứng của cơn quan thực vật đối với kích thích từ một hướng xác định.
- 2 kiểu hướng động :
+ Hướng động dương: Vận động sinh trưởng hướng về nguồn kích thích.
+ Hướng động âm: Vận động tránh xa nguồn kích thích.
- Cơ chế hướng động: SGK trang 98
II. Các kiểu hướng động
.
1. Hướng sáng
.
- Hướng sáng là sự sinh trưởng của thân cây hướng về ánh sáng.
- Thân cây hướng sáng dương.
- Rễ cây hướng sáng âm.
2. Hướng trọng lực
.
- Hướng trọng lực là phản ứng sinh trưởng của cây đối với trọng lực.
- Đỉnh rễ hướng trọng lực dương.
- Đỉnh thân hướng trọng lực âm.
3. Hướng hoá
.
- Hướng hóa là phản ứng của cây đối với các hợp chất hóa học.
- Hướng hoá dương : Đối với các chất dinh dưỡng cần thiết.
- Hướng hoá âm : Đối với các chất độc cho cây
4. Hướng nước
.
- Hướng nước là sự sinh trưởng của cây hướng tới nguồn nước.
- Rễ cây hướng nước dương.
5. Hướng tiếp xúc
.
- Hướng tiếp xúc là phản ứng sinh trưởng của cây đối với sự tiếp xúc.
- Cơ sở của sự uốn công trong tiếp xúc:
+ Do sự sinh trưởng không đồng đều của các tế bào tại 2 phía của cơ quan.
+ Các tế bào tại phía không được tếp xúc kích thích sinh trưởng nhanh hơn làm cơ quan uốn công về phía tiếp xúc.
III. VAI TRÒ CỦA HƯỚNG ĐỘNG TRONG ĐỜI SỐNG THỰC VẬT.

Hướng động giúp cây thích nghi với sự biến đổi của môi trường để tòn tại và phát triển.
Hướng dẫn trả lời câu hỏi sách giáo khoa:
Câu 1: Cảm ứng thực vật là gì?
Gợi ý trả lời: Cảm ứng là phản ứng của sinh vật đối với kích thích. Cảm ứng ở thực vật có những đặc điểm riêng so với cảm ứng ở động vật 
Khản năng của thực vật phản ứng với các kích thích gọi là tính cảm ứng
Câu 2: Các tua quấn ở cây mướp, bầu, bí... là kiểu hướng động gì?
Gợi ý trả lời:  Kiểu hướng động của các tua quấn ở cây mướp, bầu, bí .. là kiểu hướng tiếp xúc
Hướng tiếp xúc là phản ứng sinh trưởng đối với sự tiếp xúc. Ví dụ, cây đậu cô ve quấn quanh cọc rào: Thông thường thì tua quấn ( thực chất là một lá bị biến dạng ) mọc thẳng cho đến khi nó tiếp xúc với cọc rào. Sự tiếp xúc đã kích thích sự sinh trưởng kéo dài của các tế bào tại phía ngược lại (phía không tiếp xúc) của tua làm cho nó quấn quanh cọc rào. Phần lớn các cây nho, bầu bí, .... có tua quấn. Các loại cây này dùng tua quấn để quấn lấy các vật cứng khí nó tiếp xúc.
Câu 3: Vai trò của hướng trọng lực trong đời sống của cây
Gợi ý trả lời: Vai trò của hướng trọng lực đối với đời sống của cây: Phản ứng của cây đối với trọng lực là hướng trọng lực hay hướng đất. Đỉnh rễ cây sinh trưởng vào hướng đất gọi là hướng trọng lực dương. Định thân sinh trưởng theo hướng ngược lại gọi là hướng trọng lực âm. Hướng trọng lực giúp cây cố định ngày càng vững chắc vào đất. Đồng thời, để rễ cây hút nước cùng các ion khoáng từ đất nuôi cây
Câu 4: Hãy kể những tác nhân gây ra hướng hóa ở thực vật
 Gợi ý trả lời: Phản ứng sinh trưởng của cây đối với các hợp chất hóa học gọi là hướng hóa
 Hướng hóa dương khi các cơ quan của cây sinh trưởng tới nguồn hóa chất. Hướng hóa âm khi cơ quan sinh trưởng hướng theo hướng xa nguồn hóa chất
 Các tác nhân gây ra hướng hóa là: Các hóa chất có thể là axit, kiểm, các muối khoáng, chất hữu cơ, hoocmon, các chất dẫn dụ hoặc hợp chất khác
Câu 5: Vào rừng nhiệt đới, ta gặp rất nhiều dây quấn quanh những cây thân gỗ lớn để vươn lên cao, đó là kết quả của:
A. Hướng sáng
B. Hướng tiếp xúc
C. hướng trọng lực âm
D. Cả 3 đáp án trên.
Bình luận
Mẹo: Đăng nhập vào Facebook để bắt đầu bình luận. Xem thêm cách vào Facebook.