1/17/2012

TypingMaster Pro - Phần mềm luyện gõ 10 ngón

TypingMaster Pro - Phần mềm luyện gõ 10 ngón. (Tin học 6).TypingMaster Pro  là phần mềm luyện gõ 10 ngón giúp cho những người mới tiếp xúc với máy tính trong quá trình soạn thảo văn bản hoặc thao tác những gì trên bàn phím nhanh hơn.
 Nếu bạn thao tác chậm, chưa quen với những ký tự trên bàn phím thì  Mario – Typing  là một phần mềm lý tưởng dành cho bạn.
          * Các quy định đặt các ngón tay trên bàn phím:
-         Đầu tiên, bạn phải ghi nhớ các vị trí phím của cấu trúc bàn phím (keyboard) tổng quát.
-         Đối với bàn tay trái.
o   Ngón út: A
o   Ngón kế ngón út: S
o   Ngón giữa: D
o   Ngón trỏ: F
-         Đối với bàn tay phải:
o   Ngón trỏ: J
o   Ngón giữa: K
o   Ngón kế ngón út: L
o   Ngón út: ;
   V trí gõ các phím:
-         Đối với bàn tay trái.
o   Ngón út: Shift, Z, A, Q, 1.
o   Ngón kế ngón út: X, S,W, 2.
o   Ngón giữa: C, D, E, 3.
o   Ngón trỏ: B, V, F, T, R, 5, 4.
o   Ngón cái: Space Bar. (Nút cách dài)
-         Đối với bàn tay phải:
o   Ngón trỏ: M, Z, N, H, U, Y, 6, 7.
o   Ngón giữa: I, K, 8.
o   Ngón út: P, -, 0, =, Backspace ( nút mũi tên trên hàng số), Enter, [, ], .,
o   Ngón cái: Space Bar. (Nút cách dài)
Chú ý trong quá trình luyện gõ bạn phải tận dụng hết 10 ngón tay của mình để quá trình được thực hiện nhanh hơn, hiệu quả hơn.
          * Hướng dẫn cài đặt:
-         Sau khi tải về các bạn tiến hành giải nén.
-         Mở file cài đặt -> next -> I accept the agreement -> next -> next.


-         Tiếp bạn chọn School / Company Install -> next -> next -> next -> install -> finish.

Nếu có gì thắc mắc cứ pm qua yahoo cho mình:


Chúc các bạn thành công!Bình luận
Mẹo: Đăng nhập vào Facebook để bắt đầu bình luận. Xem thêm cách vào Facebook.