11/15/2012

Lịch sử 9 - Bài 11 - Trật tự thế giới mới từ sau chiến tranh thế giới thứ Hai

I. Sự hình thành trật tự Thế giới mới.

1/ Hội nghị Ianta.

- Hội nghị được tổ chức khi chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc.

- Hội nghị Ianta được triệu tập tại Ianta gồm 3 nguyên thủ của 3 quốc gia: Liên Xô, Anh, Mĩ.

2/ Nội dung hội nghị.

- Hội nghị thông qua nghị quyết quan trọng về khu vực ảnh hưởng tới Liên Xô và Mĩ.

• Châu Âu: + Liên Xô thống trị Đông Đức và Đông Âu.

+ Mĩ và Anh thống trị Tây Đức và Tây Âu.

• Châu Á: + Giữ nguyên trạng thái của Mông Cổ.

+ Trả lại Liên Xô phía nam đảo Xakhalin.

+ Trả lại Trung Quốc Mãn Thanh và Đài Loan.

+ Triều Tiên được công nhận độc lập nhưng tạm thời do Liên Xô và Mĩ chiếm đóng.

3/ Hệ quả:

- Thế giới luôn ở tình trạng căng thẳng.

-Các cường quốc chi phối một lượng khổng lồ về tiền của, huy động sức người để tạo ra vũ khí hủy diệt.

- Xây dựng hàng trăm căn cứ quân sự trong khi đó hàng tỉ người đang bị đói nghèo, bệnh tật.
chiến tranh thế giới thứ 2


II. Sự thành lập Liên hợp quốc.

- Nhiệm vụ chính của Liên hợp quốc là duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

- Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các nước trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, bình đẳng giữa các quốc gia và nguyên tắc dân tộc tự quyết.

- Vai trò của Liên hợp quốc:

+ Giữ gìn hòa bình và an ninh thế giới.

+ Đấu tranh chống lại chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa Apacthai.

+ Giúp các nước phát triển kinh tế.

+ Liên hợp quốc đã giúp Việt Nam hàng trăm triệu đô la để phát triển kinh tế, văn hóa.

III. Chiến tranh lạnh.

1/ Hoàn cảnh ra đời:

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ và Liên Xô đối đầu nhau.

2/ Thực hiện:

- Mĩ và các nước đế quốc chạy đua vũ trang thành lập một loạt các khối quân sự để chống Liên Xô, các nước Xã hội chủ nghĩa và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.

- Thực hiện bao vây, cấm vận kinh tế, cô lập chính trị, phát hoại, chống Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa.

IV. Thế giới sau chiến tranh lạnh.

- Hòa hoãn và hòa dịu quốc tế, chuyển từ đối đầu sang đối thoại.

- Thế giới đang tiến tới xác lập " Thế giới đa cực" nhưng Mĩ muốn xác lập " Thế giới đơn cực " để dễ bề thống trị thế giới.

- Các nước đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển, lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, đẩy mạnh sản xuất, tham gia các liên minh khu vực.

- Từ đầu những năm 90, nhiều khu vực xảy ra xung đột quân sự và nội chiến.

- Hiện nay, xu thế chung của thế giới là hòa bình, ổng định và hợp tác phát triển kinh tế, đây vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc.
Bình luận
Mẹo: Đăng nhập vào Facebook để bắt đầu bình luận. Xem thêm cách vào Facebook.