6/06/2013

Địa lí 12 Bài 26: Cơ Cấu Ngành Công Nghiệp

Mục tiêu của bài học địa lí 12 - bài 26: cơ cấu ngành công nghiệp sẽ giúp các học sinh

- Hiểu được sự đa dạng của cơ cấu ngành công nghiệp, một số ngành công nghiệp trọng điểm, sự chuyển dịch cơ cấu trong từng giai doạn và các hướng hoàn thiện.
- Nắm vừng được sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp và giải thích được sự phân hóa đó.
- Phân tích được cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế cung như sự thay đổi của nó và sự thay đổi của mỗi thành phần.
Địa lý 12 Bài 26: Cơ Cấu Ngành Công Nghiệp
1. Cơ cấu công nghiệp theo ngành: (khái niệm của mục a và b ghi rất rõ trong SGK nên các bạn đọc giùm mình nha).
a. Khái niệm: (SGK - 113)
* Cơ cấu công nghiệp tương đôi đa dạng với 3 nhóm, 29 ngành.
- Công nghiệp khai thác: 4 ngành.
- Công nghiệp chế biến: 23 ngành.
- Công nghiệp phân phối: 2 ngành.
b. Ngành công nghiệp trọng điểm
*Khái niệm: (SGK - 113)
* Các ngành công nghiệp trọng điểm: công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biết lương thực thực phẩm,...
c. Hướng hoàn thiện cơ cấu
- Xây dựng cơ cấu ngành công nghiệp tương đối linh hoạt: phù hợp với khoa học - kỹ thuật, trang thiết bị, lao động, thị trường đầu ra.
- Đẩy mạnh công nghiệp chế biên Nông - Lâm - Thủy Sản đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nước.
- Đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị công nghệ nhằm nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm.

địa lí 12 bài 26 cơ cấu ngành công nghiệp
Địa lí 12 bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp

2. Cơ cấu công nghiệp thay đổi theo lãnh thổ
a. Sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp.
* Khái niệm: Sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp là sự thể hiện mức độ tập trung công nghiệp trên một vùng lãnh thổ nhất định.
- Ở bắc bộ, đồng bằng sông hồng và phần phụ cận mức độ tập trung công nghiệp cao nhất nước. Từ Hà Nội tỏa đi các hướng.
- Ở nam bộ hình thành một dải công nghiệp: TP Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp lớn nhất nước.
- Dọc duyên hải miền trung: Đà Nẵng, Vinh, Nha Trang,....
- Còn các vùng còn lại là vùng núi có quy mô công nghiệp nhỏ.
b. Nguyên nhân.
- Tài nguyên thiên nhiên.
- Nguồn lao động có tay nghề cao.
- Thị trường tiêu thụ lớn.
- Cơ sở hạ tầng hiện dại.
- Vị trí địa lí thuận lợi.
(về phần nguyên nhân các bạn độc giả nên làm rõ các ý trên đây để hiểu thêm về bài học này)
c. Chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo vùng:
- Đông Nam Bộ dẫn đầu cả nước về giá trị và sản lượng công nghiệp tiếp đến là Đồng Bằng Sông Hông và Đồng Bằng Sông Cửu Long.
3. Cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế.
- Trong công cuộc đổi mới làm cho cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế có những thay đổi rõ rệt
+ Số thành phần kinh tế được mở rộng.
+ Giảm tỉ trọng thành phần kinh tế nhà nước, tăng tỉ trọng thành phần kinh tế ngoài nhà nước đặc biết là có vốn đầu tư nước ngoài.

Trên đây là tóm tắt nội dung chính của bài học Cơ Cấu Ngành Công Nghiệp - Địa lý 12 Bài 26. Mời các bạn độc giả tiếp tục đón đọc bài học tiếp theo, bài 27 - Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm.
Tác giả: Thương Lee
Bình luận
Mẹo: Đăng nhập vào Facebook để bắt đầu bình luận. Xem thêm cách vào Facebook.