Đáp án đề thi đại học 2015 sẽ được cập nhật nhanh chóng và chính xác các môn khối A,B,C,D ngay khi kỳ thi bắt đầu. Hiện tại các bạn có thể truy cập vào SKT để xem các đề thi thử đại học 2015 mới nhất và ôn tập.

Hiển thị các bài đăng có nhãn Địa lí 12. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Địa lí 12. Hiển thị tất cả bài đăng

9/18/2014

Địa lí 12 bài 43 - Các vùng kinh tế trọng điểm

Địa lí 12 bài 43 - Các vùng kinh tế trọng điểm

ĐỊA LÍ 12 BÀI 43 - CÁC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM [SKT] - Giới thiệu bài học: Các vùng kinh tế trọng ...
Địa lí 12 bài 42 - Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở biển đông và các đảo, quần đảo

Địa lí 12 bài 42 - Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở biển đông và các đảo, quần đảo

ĐỊA LÍ 12 BÀI 42: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, AN NINH QUỐC PHÒNG Ở BIỂN ĐÔNG VÀ CÁC ĐẢO, QUẦN ĐẢO I...

9/17/2014

Địa lí 12 bài 41 - Vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

Địa lí 12 bài 41 - Vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

ĐỊA LÍ 12 BÀI 41: VẤN ĐỀ SỬ DỤNG HỢP LÝ VÀ CẢI TẠO TỰ NHIÊN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG I. Các bộ ph...
Địa lí 12 bài 39 - Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

Địa lí 12 bài 39 - Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

ĐỊA LÍ 12 BÀI 39: VẤN ĐỀ KHAI THÁC LÃNH THỔ THEO CHIỀU SÂU Ở ĐÔNG NAM BỘ I. Khái quát chung: gồm ...
Địa lí 12 bài 37 - Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

Địa lí 12 bài 37 - Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

ĐỊA LÍ 12 BÀI 37: VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH Ở TÂY NGUYÊN A. Kiến thức trọng tâm I. Khái quát chung ...

9/16/2014

Địa lí 12 bài 36 - Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên Hải Nam Trung Bộ

Địa lí 12 bài 36 - Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên Hải Nam Trung Bộ

ĐỊA LÍ 12 BÀI 36: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ A. Kiến thức trọng tâ...
Địa lí 12 bài 35 - Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Bắc Trung Bộ

Địa lí 12 bài 35 - Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Bắc Trung Bộ

ĐỊA LÍ 12 BÀI 35: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở BẮC TRUNG BỘ A. Kiến thức trọng tâm I.Khái q...

9/14/2014

Địa lí 12 bài 32 - Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung Du - Miền Núi Bắc Bộ

Địa lí 12 bài 32 - Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung Du - Miền Núi Bắc Bộ

ĐỊA LÍ 12 BÀI 32: VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH Ở TRUNG DU - MIỀN NÚI BẮC BỘ A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM I....

9/12/2014

Địa lí 12 bài 31 - Vấn đề phát triển thương mại du lịch

Địa lí 12 bài 31 - Vấn đề phát triển thương mại du lịch

ĐỊA LÍ 12 BÀI 31: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DU LỊCH I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 1. Thương mại Nội t...

9/07/2014

Địa lí 12 bài 30: Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc

Địa lí 12 bài 30: Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc

BÀI 30: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ THÔNG TIN LIÊN LẠC I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 1....
ADS BY GOOGLE